AEA

Недостатньо тільки отримувати знання,
їх треба застосовувати

Основна вимога до енергоаудиторів – наявність кваліфікаційного атестату

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», енергоаудитори, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію.

Основна вимога до енергоаудиторів – наявність кваліфікаційного атестату. Це та норма, яка засвідчує що фахівець володіє необхідним досвідом для обстеження та достатньою інформацією для виконання розрахунків.

Процедуру професійної атестації визначає Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Якщо кандидат має відповідну вищу освіту1 та досвід роботи не менше трьох років у відповідній галузі, то надсилає заяву (згідно додатку 1 до Порядку) та пакет документів (копії паспорта, ІПН, документів про вищу освіту, трудової книжки тощо) до атестаційної комісії, після чого складає іспит.

У випадку, коли освіта кандидата не відповідає вимогам, він може пройти перепідготовку, після чого – подавати документи на проходження іспиту.

Іспит складається із письмових тестових та ситуаційних завдань. Мінімальна кількість правильних відповідей повинна складати не менше 70%. Після чого кандидату видається  кваліфікаційний атестат.

Строк від подачі документів до прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестату становить не більше одного місяця.

Професійна атестація проводиться на платній основі атестаційною комісією, утвореною закладом вищої освіти2, або СРО3.

Вся інформація про проведення професійної атестації, положення про атестаційну комісію, інформація про її членів (повинно бути не менше 5-ти осіб), а також результати іспитів оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (або СРО), що утворив атестаційну комісію.

Строк дії атестату – 5 років, після чого енергоаудитору доведеться знову доводити свій рівень знань.

У разі, якщо фахівець не склав іспит, повторно він може подати документи на атестацію не раніше ніж через 6 місяців.

Відповідно до Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів, всі атестовані фахівці заносяться до відкритої бази даних, яка розміщується на сайті Держенергоефективності, де кожен клієнт зможе вибрати енергоаудитора та переглянути його професійний профіль. Також в базі буде зазначатися заклад вищої освіти, який видав професійний атестат.

Фахівець, який бажає отримати атестат енергоаудитора, має право обирати той заклад для тестування, який є для нього авторитетним. Підготовка до іспитів буде відбуватися також на вибір кандидата – або самостійно, або на курсах при закладах вищої освіти, СРО чи профільних асоціацій.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Відповідна вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

2 Заклади вищої освіти – заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) та не нижче першого (бакалаврського) рівня (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем будівель) у галузях знань «Архітектура та будівництво», «Електрична інженерія», «Механічна інженерія», «Автоматизація та приладобудування», «Управління та адміністрування».

3 СРО – саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності – добровільні неприбуткові об’єднання фізичних та/або юридичних осіб за напрямом господарської чи професійної діяльності у сфері енергетичної ефективності, які здійснюють повноваження з регулювання діяльності у сфері енергетичної ефективності.

Зразки документів